تابلو فرش مناسب مکان انتخابی شما؟

1399/11/04
تابلو فرش مناسب مکان انتخابی شما؟

قبل از این که شما بخواهید تابلو فرشی انتخاب کنید باید تعیین کنید که آن را برای چه مکانی می خواهید؟

تابلو فرشی که برای اتاق پذیرایی شما مناسب است، مسماً مناسب محیط اداری نیست.

پس از انتخاب مکان مناسب برای نصب تابلو فرش، حال باید به دکوراسیون و طراحی کلی محیط دقت کرد و مناسب با آن طرح و نقش و حتی رنگ تابلو فرش را انتخاب کرد.

جدای از تمام اینها، آنچه که در نهایت در انتخاب طرح و رنگ تابلو فرش حائز اهمیت است، ذوق و سلیقه ی شماست.

ممکن است شما بخواهید تابلو فرشی در فضای موردنظر خود داشته باشد که با دیدن آن حس آرامش داشته باشد، پس در آن صورت تابلو فرش با طرح طبیعت، شما راضی و ذوق زده می کند.

یا اینکه از طرفداران مدرنیته باشید و بخواهید طرح های مدرن را برای محیط و فضای مدرن خود به کار ببرید که در آن صورت انتخاب شما متفاوت خواهد بود.

اگر منزل شما کوچک است پیشنهاد می شود به هیچ عنوان از طرح های شلوغ استفاده نکنید.

قاب تابلو فرش نیز در زیبایی آن تأثیر بسزایی دارد و قاب مناسب جلوه بهتری از تابلو فرش به نمایش می گذارد.

قاب تابلو فرش اگر پهن تر و پر نقش و نگارتر باشد، بیشتر شکوه تابلو فرش را به نمایش می گذارد.

قبل از این که شما بخواهید تابلو فرشی انتخاب کنید باید تعیین کنید که آن را برای چه مکانی می خواهید.

تابلو فرشی که برای اتاق پذیرایی شما مناسب است، مسماً مناسب محیط اداری نیست.

پس از انتخاب مکان مناسب برای نصب تابلو فرش، حال باید به دکوراسیون و طراحی کلی محیط دقت کرد و مناسب با آن طرح و نقش و حتی رنگ تابلو فرش را انتخاب کرد.

جدای از تمام اینها، آنچه که در نهایت در انتخاب طرح و رنگ تابلو فرش حائز اهمیت است، ذوق و سلیقه ی شماست.

ممکن است شما بخواهید تابلو فرشی در فضای موردنظر خود داشته باشد که با دیدن آن حس آرامش داشته باشد، پس در آن صورت تابلو فرش با طرح طبیعت، شما راضی و ذوق زده می کند.

یا اینکه از طرفداران مدرنیته باشید و بخواهید طرح های مدرن را برای محیط و فضای مدرن خود به کار ببرید که در آن صورت انتخاب شما متفاوت خواهد بود.

اگر منزل شما کوچک است پیشنهاد می شود به هیچ عنوان از طرح های شلوغ استفاده نکنید.

قاب تابلو فرش نیز در زیبایی آن تأثیر بسزایی دارد و قاب مناسب جلوه بهتری از تابلو فرش به نمایش می گذارد.

قاب تابلو فرش اگر پهن تر و پر نقش و نگارتر باشد، بیشتر شکوه تابلو فرش را به نمایش می گذارد.

  • آدرس فیسبوک
  • آدرس تلگرام
  • آدرس اینستاگرام
  • آدرس توییتر

اولین نفر ارسال کننده دیدگاه باشید!

کد امنیتی