نخ آکرولیک هیت ست شده

1399/12/16
نخ آکرولیک هیت ست شده

تفاوت فرش هیت ست شده وهیت ست نشده در چیست ؟

افراد در هنگام خرید فرش ماشینی با واژه هیت ست شده رو به رو میشوند و برایشان

سوال پیش میاید که کلمه هیت ست چه معناییدارد واین گونه الیاف چه تفاوتی با

سایرین دارند ؟ فرشهایی که با این الیاف بافته میشود چه ویژگی هایی دارد؟

الیاف هیت ست شده

تبدیل الیاف به الیاف هیت ست شده ،توسط فرایندی صورت میگرید. بافت درونی نخ ریسیده میشود وتحت بخار وگرما قرار میگیرد. بعد از این مرحله الیاف جنس نخ وبه تناسب کیفیت ان افزایش میابد. اما الیاف هیت ست نشده از این مرحله عبور نمیکنند.

9 ویژگی الیاف هیت ست شده ؛

(1)- ماندگاری بالاتر فرش ؛ماندگاری فرشهایی که با نخ هیت ست شد بافته میشوند بیشتر زیرا تاب نخ در این الیاف ثبات دارد .

(2)- مقاومت در برابر نور ؛ اگر دقت کرده باشید بعضی از فرشها که شسته میشوند در آفتاب پهن میشوند دچار رنگ پریدگی میشوند. فرشهایی که با الیاف هیت ست شده بافته شده اند، دچار رنگ پریدگی نمیشوند و در برابر نور مقاومت دارند.

(3)- تثبیت رنگ؛ میتوان گفت که یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک فرش باید داشته باشد، تثبیت رنگ است. زیرا فرش را هرسال یکبار وحتی دوبار شسته میشود واگر بخواهد ثبات رنگ نداشته باشد ،فرش زیباییخود را از دست میدهد.این در حالی است کهدر فرشهایی که با الیاف هیت ست شده بافته شده اند ،ثبات رنگ وجود دارد.

(4)- مقاومت در برابر گرما ؛(مثلا ها خانم خانه حواسش نیست وقابلمه داغ را بر روی فرش میگذارد ،فرشهایی که از الیاف هیتست شده بافته نشده اند سریعا حالت جمع شدگی پیدا میکنند ورنگ ان نقطه از فرش تغییر میکند. اما در فرشهایی که با الیاف

هیت ست شده بافته شده است ،به دلیل مقاومت بالا در برابر گرما وحرارت مشکلی برای فرش ایجاد نمیشود.)

(5)- بافت بهتر ؛فرشهایی که با الیاف هیت ست شده بافته میشود، بافت بهتری نسبت به سایر فرشها دارد.بنابراین کیفیت بالاتری نیز دارند .

(6)- مقاومت در برابر آلودگی هوا وگرد وغبار ؛ الیاف هیت ست شده در برابر آلودگی هوا و گرد وغبار نسبت به سایر الیاف از خود مقاومت نشان میدهد.

(7)- پرزدهی کمتر نسبت به سایر الیاف ؛شاید بتوان گفت مهمترین دلیلی که سبب میشود افراد در پی خرید فرش ماشینی با نخ هیت ست شده هستند همین مورد باشد.نتیجه پرزدهی کمتر زیبایی فرش است .

(8)- حجیم تر وپرتر ؛ در شرایط یکسان نمره ی نخ وتراکم ،فرش هایی که هیت ست شده هستند حجیم تر وپرتر به نظر میرسند.

(9)- پاخوری نرمتر وخواب بهتر ؛فرشهایی که با نخ هیت ست شده بافته میشوند در قیاس با سایر الیاف ،نرمتر وخواب بهتری دارند.

چکیده اگر به دنبال خرید فرشی هستید که کیفیت ،ماندگاری ،ظرافت ، زیبایی را در کنار هم داشته باشد فرش ماشینی با الیاف آکریلیک هیت ست شده بهترین گزینه است.

 

  • آدرس فیسبوک
  • آدرس تلگرام
  • آدرس اینستاگرام
  • آدرس توییتر

اولین نفر ارسال کننده دیدگاه باشید!

کد امنیتی